Termeni si Conditii

Data ultimei actualizari: 20.06.2024

Cine suntem si cum ne puteti contacta

Oblio.eu este o denumire comerciala a SC Oblio Software SRL societate cu raspundere limitata inregistrata in Constanta, Romania, avand sediul social la adresa Constanta, Str. Grigore Tocilescu, nr. 1A, cui RO37311090, J13/887/2017.

Acesti termeni si conditii, impreună cu nota noastra de confidentialitate si declaratia privind modulele cookie, constituie acordul nostru cu dvs., pentru serviciile pe care le furnizam: o aplicatie software in cloud de facturare si gestiune stocuri.

Definitii

 • Oblio.eu – este o marca inregistrata a SC Oblio Software SRL.
 • Prestator- este persoana juridica care pune la dispozitie prin intermediul site ului www.oblio.eu servicii de gestionarea documentelor contabile.
 • Beneficiar (client)- persoana juridica care face o comanda pe site-ul www.oblio.eu . Acceptarea prezentului contract de către Beneficiar se face prin bifarea căsuţei „Sunt de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului www.oblio.eu”.
 • Aplicatia – se refera la website ul www.oblio.eu si aplicatiile mobile prin intermediul carora serviciile pot fi utilizate in conformitate cu Termenii si Conditiile prezente.
 • Termeni si conditii- (conditii generale) reprezinta contractul de prestari servicii de facturare şi gestiune stocuri online insusit si acceptat de parti.
 • Utilizator- persoana care isi face un cont pe web site ul Oblio.eu. La momentul cand se confirma de catre Oblio.eu calitatea de client si de preluare a serviciului solicitat, utilizatorul devine beneficiar.

Navigarea continutului site ului oblio.eu. Pentru solicitarea unui serviciu este obligatorie înregistrarea ca Utilizator. Oblio.eu are dreptul oricand sa schimbe, sa restrictioneze sau sa rezilieze in totalitate accesul la continutul site ului.

Serviciile noastre sunt disponibile 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana, cu exceptia cazurilor de fortă majora sau aparitia unui eveniment dincolo de controlul sau vointa oblio.eu. Intreruperile pot aparea, de asemenea, din cauza defectiunilor si/sau a lucrarilor de intretinere realizate continutului site ului sau a actualizarii necesare pentru buna functionare a sistemului. Utilizatorul este pe deplin constient ca Aplicatia ar putea fi suspendata pentru intretinere si actualizare in orice moment, fara notificare si fara obligatia oblio.eu de a acoperi orice prejudiciu ce ar putea fi creat prin acestea.

Inregistrarea este gratuita si consta in introducerea datelor solicitate de oblio.eu prin intermediul site ului, cu email și o parola asociata cu aceasta, prin trimiterea acestora catre oblio.eu si prin confirmarea inregistrarii de catre beneficiar. Conectarea este personala, confidentiala si netransferabila. Inregistrarea nu poate fi finalizata fara furnizarea de date care sunt marcate ca obligatorii. Acceptarea prezentelor termene si conditii echivaleaza cu acceptarea conditiilor contractuale.

Pe baza inregistrarii, contul de utilizator va fi stabilit pentru solicitant, prin urmare Utilizatorul devine Beneficiar, in functie de procesul de inregistrare pe care l-a efectuat.

Oblio.eu încheie Contractul cu Utilizatorul numai în forma electronica, prin bifarea de catre Utilizator a luarii la cunostinta si acceptarii prezentelor Conditii. Contractul este incheiat si intra in vigoare la data completarii formularului de inregistrare din Aplicatie si a deschiderii unui cont de utilizator, daca nu se prevede sau nu se agreaza altfel.

Relatiile dintre partile contractante sunt guvernate de legile aplicabile in Romania.

Drepturi si obligatii Beneficiar

 • trebuie sa fie inregistrat pe site ul nostru cu identitatea reala si sa furnizeze toate informatiile cerute la inscriere, in mod corect; Daca exista o schimbare a acestor date personale sau acestea sunt inexacte, atunci beneficiarul va actualiza imediat aceste date pe site sau va informa imediat oblio.eu despre acest fapt prin e-mail sau telefon.
 • trebuie sa furnizeze o adresa de e-mail si un numar de telefon unde poate fi contactat;
 • detine deplina capacitate juridica;
 • trebuie sa accepte Termenii si Conditiile Generale ale Oblio.eu;
 • Clientul este unicul responsabil pentru întreg continutul existent în contul sau sau pentru orice încalcare a legii sau a drepturilor unei terte persoane;
 • Clientul se obliga sa foloseasca serviciile oferite de Prestator în deplina legalitate și cunoscând dispozitiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfașoara.
 • Se obliga sa respecte în totalitate prevederile legate de drepturile de autor și protectia datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele introduse în sistem.
 • Își asuma întreaga raspundere pentru crearea, gestionarea, acuratetea și legalitatea documentelor emise cu ajutorul serviciilor oferite.
 • Clientul va procesa datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare și are obligatia de a respecta legislatia în acest domeniu, iar Prestatorul nu poate fi facut responsabil pentru niciun fel prejudicii sau încalcari ale drepturilor tertelor persoane.
 • Prestatorul îşi rezervă dreptul de a modifica, schimba, înlătura sau adăuga termeni şi condiţii prezentului contract fără notificări sau înştiinţări prealabile. Verificarea periodică a modificărilor şi schimbărilor intervenite în prezentul contract sunt exclusiv responsabilitatea beneficiarului.
 • daca aceste conditii nu sunt respectate, orice daune rezultate vor fi în deplina responsabilitate a beneficiarului, acesta fiind unicul raspunzator pentru orice incalcare a acestora;

Drepturi si obligatii Prestator

 • Prestatorul asigura posibilitatea de a crea, personaliza, administra și gestiona documentele emise prin intermediul serviciilor oferite. Exista și posibilitatea testarii gratuite a serviciilor pe perioada a 1 an de zile. Dupa expirarea acestei perioade serviciul devine inactiv, beneficiarul având în continuare acces la arhiva de documente şi la datele introduse în program
 • Prestatorul asigura asistenta de luni pâna vineri intre orele 9-18 pentru probleme legate de aplicatii.
 • Prestatorul nu își asuma responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activitati ce pot compromite contul Clientului. În cazul în care Prestatorul primește o notificare cu privire la existenta unor servicii cu o aparenta nelegala realizata de catre Client, își rezerva dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta.
 • Prestatorul nu monitorizeaza și nu exercita nici un control asupra datelor și documentelor Clientului.
 • Oblio.eu poate refuza accesul la serviciile sale utilizatorilor inregistrati pe site, care manifestă un comportament inadecvat sau lipsit de respect față de prestator, care au acumulat datorii fata de prestator sau pentru cei ce nu respecta prezentele Conditii Generale.
 • În nicio circumstanţă Prestatorul nu poate fi responsabil pentru pierderi de natură directă sau indirectă rezultate din, sau legate în orice fel de folosirea site-ului oblio.eu sau a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

Preturile/Cum se efectueaza plata

 • Prestatorul si Beneficiarul sunt de acord că toate platile efectuate de catre acesta din urma vor fi platite direct catre oblio.eu.
 • In cazul neachitarii facturilor se va percepe o dobanda penalizatoare de 0.5% pe zi intarziere din valoarea facturii.
 • Afisarea preturilor percepute de prestator este facuta pe site-ul www. oblio.eu si poate suporta modificari.
 • Oferta comercială pentru serviciile oferite pe site-ul oblio.eu implică oferirea accesului gratuit la serviciile de facturare timp de un an de zile. Perioada de gratuitate se calculează din momentul în care Beneficiarul şi-a creat primul cont pe site-ul oblio.eu. După această perioadă, Beneficiarul poate decide dacă doreşte să utilizeze în continuare serviciile, caz în care optează pentru un abonament plătit conform ofertei comerciale, sau dacă doreşte să renunţe la utilizarea serviciilor, caz în care contul va fi inactivat automat.
 • Prestatorul prezintă tarifele de utilizare a serviciilor de facturare în cadrul site-ului oblio.eu. Prestatorul poate schimba oricând tarifele pentru serviciile de facturare, fără nicio notificare prealabilă.
 • Prestatorul va emite facturi proforme pe baza cărora Beneficiarul va trebui să achite contravaloarea serviciilor de facturare. Plata efectuată valabil nu are caracter returnabil, nici în cazul în care Beneficiarul renunţă anticipat la serviciile de facturare. În caz de neplată, Prestatorul are dreptul de a întrerupe furnizarea serviciilor fără nicio notificare prealabilă.

Conditii incetare contract

Prezentul contract înceteaza în urmatoarele cazuri:

 • partile convin de comun acord încetarea contractului;
 • neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa repetata a obligatiilor contractuale de catre una din parti;
 • decizia unilaterala a uneia dintre parti;

Litigii si legislatia aplicabila

In cazul unui litigiu privind interpretarea sau executarea prezentelor Termene si Conditii, a Contractului, partile se angajeaza sa caute o solutie amiabila. In cazul nesolutionarii pe cale amiabila, conflictul va fi solutionat de catre instantele judecatoresti competente din raza teritoriala unde isi are sediul prestatorul si potrivit legislatiei romane.

Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisa in scris, folosind datele de identificare prezentate mai sus.

Comunicarile/notificarile intre parti se pot face si prin fax sau e-mail.

Prezentele Termene si Conditii sunt guvernate de legislatia romana, care se defineste ca ansamblul legilor, ordonantelor, deciziilor, ordinelor si altor acte normative emise de orice autoritate publica legal constituita in Romania.

Prezentul contract se completeaza cu prevederile Codului Civil.

Forta majora

Forta majora reprezinta o imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibila si inevitabila, care se afla in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta acţioneaza.

Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, in termen de 3 zile de la aparitia respectivului caz de forta majora, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor; aceeasi obligatie de notificare subzista si in cazul incetarii cazului de forta majora.

Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 10 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

Raspunderea este inlaturata atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de cazul fortuit.

Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte părţi, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice măsuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

Dispozitii finale

Partile declara ca au negociat toate clauzele prezentului contract și acestea sunt acceptate în mod expres prin semnarea contractului, orice întelegere anterioara neproducând efecte juridice între acestea.

Prestatorul isi rezerva dreptul de a actualiza și modifica periodic acesti termeni

Orice notificare catre Prestator trebuie trimisa electronic la adresa de email contact@oblio.eu.

Ce spun clientii

Oblio este programul de facturare si gestiune iubit de utilizatorii sai.

Il am de cativa ani. Este minunat, foarte usor de folosit.
Recomand cu drag !

IANO MET S.R.L.

Multumim pentru colaborare.
Il voi recomanda prietenilor.
Sunteti profesionisti!

ABC - 456 COM SRL

Este foarte accesibil, ușor de lucrat pe el.
L-as recomanda tuturor.
Mulțumesc

GÂNJA LUMINIŢA GABRIELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

O aplicație foarte buna! Ma ajuta enorm! Ma pot baza pe sistemul acesta oricând, simplu și eficient!

KAIROS IMOB DEVELOPMENT S.R.L.

Oblio este un program complex și ușor de folosit. Sunt mândră că am ales acest program de la bun început.

SEPSI PROTEKT S.A.

Foarte mulțumită!!!
Categoric voi recomanda!

CATANA SORINA-ILEANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

Este extraordinar, cel puțin pentru mine este minunat pentru ca sunt începător și ma pricep mai puțin la tehnologie și mai puțin la contabilitate. Va mulțumesc ca exista o echipa ca Oblio !

VILALEX SERV CC S.R.L.

Este usor de lucrat cu el., accesibil.Cu siguranta o sa-l recomand.
Multumesc!

LENKIEWICZ C. LUCIEA-GEORGETA - CABINET MEDICAL INDIVIDUAL

Sunt foarte multumit de Oblio si am recomandat tuturor cunostintelor!

PRODATA PLUS SISTEM SRL

E foarte ușor și util va mulțumesc mult.

-