Termeni si Conditii

Data ultimei actualizari: 22.05.2022

Cine suntem si cum ne puteti contacta

Oblio.eu este o denumire comerciala a SC Oblio Software SRL societate cu raspundere limitata inregistrata in Constanta, Romania, avand sediul social la adresa Constanta, Str. Grigore Tocilescu, nr. 1A, cui RO37311090, J13/887/2017.

Acesti termeni si conditii, impreună cu nota noastra de confidentialitate si declaratia privind modulele cookie, constituie acordul nostru cu dvs., pentru serviciile pe care le furnizam: o aplicatie software in cloud de facturare si gestiune stocuri.

Definitii

 • Oblio.eu – este o marca inregistrata a SC Oblio Software SRL.
 • Prestator- este persoana juridica care pune la dispozitie prin intermediul site ului www.oblio.eu servicii de gestionarea documentelor contabile.
 • Beneficiar (client)- persoana juridica care face o comanda pe site-ul www.oblio.eu . Acceptarea prezentului contract de către Beneficiar se face prin bifarea căsuţei „Sunt de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului www.oblio.eu”.
 • Aplicatia – se refera la website ul www.oblio.eu si aplicatiile mobile prin intermediul carora serviciile pot fi utilizate in conformitate cu Termenii si Conditiile prezente.
 • Termeni si conditii- (conditii generale) reprezinta contractul de prestari servicii de facturare şi gestiune stocuri online insusit si acceptat de parti.
 • Utilizator- persoana care isi face un cont pe web site ul Oblio.eu. La momentul cand se confirma de catre Oblio.eu calitatea de client si de preluare a serviciului solicitat, utilizatorul devine beneficiar.

Navigarea continutului site ului oblio.eu. Pentru solicitarea unui seriviciu este obligatorie înregistrarea ca Utilizator. Oblio.eu are dreptul oricand sa schimbe, sa restrictioneze sau sa rezilieze in totalitate accesul la continutul site ului.

Serviciile noastre sunt disponibile 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana, cu exceptia cazurilor de fortă majora sau aparitia unui eveniment dincolo de controlul sau vointa oblio.eu. Intreruperile pot aparea, de asemenea, din cauza defectiunilor si/sau a lucrarilor de intretinere realizate continutului site ului sau a actualizarii necesare pentru buna functionare a sistemului. Utilizatorul este pe deplin constient ca Aplicatia ar putea fi suspendata pentru intretinere si actualizare in orice moment, fara notificare si fara obligatia oblio.eu de a acoperi orice prejudiciu ce ar putea fi creat prin acestea.

Inregistrarea este gratuita si consta in introducerea datelor solicitate de oblio.eu prin intermediul site ului, cu email și o parola asociata cu aceasta, prin trimiterea acestora catre oblio.eu si prin confirmarea inregistrarii de catre beneficiar. Conectarea este personala, confidentiala si netransferabila. Inregistrarea nu poate fi finalizata fara furnizarea de date care sunt marcate ca obligatorii. Acceptarea prezentelor termene si conditii echivaleaza cu acceptarea conditiilor contractuale.

Pe baza inregistrarii, contul de utilizator va fi stabilit pentru solicitant, prin urmare Utilizatorul devine Beneficiar, in functie de procesul de inregistrare pe care l-a efectuat.

Oblio.eu încheie Contractul cu Utilizatorul numai în forma electronica, prin bifarea de catre Utilizator a luarii la cunostinta si acceptarii prezentelor Conditii. Contractul este incheiat si intra in vigoare la data completarii formularului de inregistrare din Aplicatie si a deschiderii unui cont de utilizator, daca nu se prevede sau nu se agreaza altfel.

Relatiile dintre partile contractante sunt guvernate de legile aplicabile in Romania.

Drepturi si obligatii Beneficiar

 • trebuie sa fie inregistrat pe site ul nostru cu identitatea reala si sa furnizeze toate informatiile cerute la inscriere, in mod corect; Daca exista o schimbare a acestor date personale sau acestea sunt inexacte, atunci beneficiarul va actualiza imediat aceste date pe site sau va informa imediat oblio.eu despre acest fapt prin e-mail sau telefon.
 • trebuie sa furnizeze o adresa de e-mail si un numar de telefon unde poate fi contactat;
 • detine deplina capacitate juridica;
 • trebuie sa accepte Termenii si Conditiile Generale ale Oblio.eu;
 • Clientul este unicul responsabil pentru întreg continutul existent în contul sau sau pentru orice încalcare a legii sau a drepturilor unei terte persoane;
 • Clientul se obliga sa foloseasca serviciile oferite de Prestator în deplina legalitate și cunoscând dispozitiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfașoara.
 • Se obliga sa respecte în totalitate prevederile legate de drepturile de autor și protectia datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele introduse în sistem.
 • Își asuma întreaga raspundere pentru crearea, gestionarea, acuratetea și legalitatea documentelor emise cu ajutorul serviciilor oferite.
 • Clientul va procesa datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare și are obligatia de a respecta legislatia în acest domeniu, iar Prestatorul nu poate fi facut responsabil pentru niciun fel prejudicii sau încalcari ale drepturilor tertelor persoane.
 • Prestatorul îşi rezervă dreptul de a modifica, schimba, înlătura sau adăuga termeni şi condiţii prezentului contract fără notificări sau înştiinţări prealabile. Verificarea periodică a modificărilor şi schimbărilor intervenite în prezentul contract sunt exclusiv responsabilitatea beneficiarului.
 • daca aceste conditii nu sunt respectate, orice daune rezultate vor fi în deplina responsabilitate a beneficiarului, acesta fiind unicul raspunzator pentru orice incalcare a acestora;

Drepturi si obligatii Prestator

 • Prestatorul asigura posibilitatea de a crea, personaliza, administra și gestiona documentele emise prin intermediul serviciilor oferite. Exista și posibilitatea testarii gratuite a serviciilor pe perioada a 1 an de zile. Dupa expirarea acestei perioade serviciul devine inactiv, beneficiarul având în continuare acces la arhiva de documente şi la datele introduse în program
 • Prestatorul asigura asistenta de luni pâna vineri intre orele 9-18 pentru probleme legate de aplicatii.
 • Oblio.eu are dreptul de a cesiona oricand orice drepturi sau obligatii care decurg din prezentele Conditii Generale catre o terta parte fara consimtamantul beneficiarului.
 • Prestatorul nu își asuma responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activitati ce pot compromite contul Clientului. În cazul în care Prestatorul primește o notificare cu privire la existenta unor servicii cu o aparenta nelegala realizata de catre Client, își rezerva dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta.
 • Prestatorul nu monitorizeaza și nu exercita nici un control asupra datelor și documentelor Clientului.
 • Oblio.eu poate refuza accesul la serviciile sale utilizatorilor inregistrati pe site, care manifestă un comportament inadecvat sau lipsit de respect față de prestator, care au acumulat datorii fata de prestator sau pentru cei ce nu respecta prezentele Conditii Generale.
 • În nicio circumstanţă Prestatorul nu poate fi responsabil pentru pierderi de natură directă sau indirectă rezultate din, sau legate în orice fel de folosirea site-ului oblio.eu sau a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

Preturile/Cum se efectueaza plata

 • Prestatorul si Beneficiarul sunt de acord că toate platile efectuate de catre acesta din urma vor fi platite direct catre oblio.eu.
 • In cazul neachitarii facturilor se va percepe o dobanda penalizatoare de 0.5% pe zi intarziere din valoarea facturii.
 • Afisarea preturilor percepute de prestator este facuta pe site-ul www. oblio.eu si poate suporta modificari.
 • Oferta comercială pentru serviciile oferite pe site-ul oblio.eu implică oferirea accesului gratuit la serviciile de facturare timp de un an de zile. Perioada de gratuitate se calculează din momentul în care Beneficiarul şi-a creat primul cont pe site-ul oblio.eu. După această perioadă, Beneficiarul poate decide dacă doreşte să utilizeze în continuare serviciile, caz în care optează pentru un abonament plătit conform ofertei comerciale, sau dacă doreşte să renunţe la utilizarea serviciilor, caz în care contul va fi inactivat automat.
 • Prestatorul prezintă tarifele de utilizare a serviciilor de facturare în cadrul site-ului oblio.eu. Prestatorul poate schimba oricând tarifele pentru serviciile de facturare, fără nicio notificare prealabilă.
 • Prestatorul va emite facturi proforme pe baza cărora Beneficiarul va trebui să achite contravaloarea serviciilor de facturare. Plata efectuată valabil nu are caracter returnabil, nici în cazul în care Beneficiarul renunţă anticipat la serviciile de facturare. În caz de neplată, Prestatorul are dreptul de a întrerupe furnizarea serviciilor fără nicio notificare prealabilă.

Conditii incetare contract

Prezentul contract înceteaza în urmatoarele cazuri:

 • partile convin de comun acord încetarea contractului;
 • neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa repetata a obligatiilor contractuale de catre una din parti;
 • decizia unilaterala a uneia dintre parti;

Litigii si legislatia aplicabila

In cazul unui litigiu privind interpretarea sau executarea prezentelor Termene si Conditii, a Contractului, partile se angajeaza sa caute o solutie amiabila. In cazul nesolutionarii pe cale amiabila, conflictul va fi solutionat de catre instantele judecatoresti competente din raza teritoriala unde isi are sediul prestatorul si potrivit legislatiei romane.

Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisa in scris, folosind datele de identificare prezentate mai sus.

Comunicarile/notificarile intre parti se pot face si prin fax sau e-mail.

Prezentele Termene si Conditii sunt guvernate de legislatia romana, care se defineste ca ansamblul legilor, ordonantelor, deciziilor, ordinelor si altor acte normative emise de orice autoritate publica legal constituita in Romania.

Prezentul contract se completeaza cu prevederile Codului Civil.

Forta majora

Forta majora reprezinta o imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibila si inevitabila, care se afla in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta acţioneaza.

Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, in termen de 3 zile de la aparitia respectivului caz de forta majora, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor; aceeasi obligatie de notificare subzista si in cazul incetarii cazului de forta majora.

Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 10 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

Raspunderea este inlaturata atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de cazul fortuit.

Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte părţi, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice măsuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

Dispozitii finale

Partile declara ca au negociat toate clauzele prezentului contract și acestea sunt acceptate în mod expres prin semnarea contractului, orice întelegere anterioara neproducând efecte juridice între acestea.

Prestatorul isi rezerva dreptul de a actualiza și modifica periodic acesti termeni

Orice notificare catre Prestator trebuie trimisa electronic la adresa de email contact@oblio.eu.

Ce spun clientii

Oblio este programul de facturare si gestiune iubit de utilizatorii sai.

Foarte ușor de folosit. Am emis 2 facturi intr-un timp foarte scurt. Experienta în platforma este user-friendly. Apreciez ca pot personaliza factura. Pana acum sunt foarte incantata.

Andreea Corneanu
SIMPLE LIVING S.R.L.

Un program ușor de folosit și pentru cei ce nu au experiența . Recomand.

Camelia Debu
AEGIS SPORT S.R.L.

O placere sa lucrez cu dvs, sper sa avem o colaborare cit mai buna.
Cu stima, I BOLDOR

IOAN BOLDOR
PRO INSERV DOR SRL

Sunt foarte multumita de program!
Va multumesc!

Madalina Salomia
SALOMIA MARIA-MĂDĂLINA-EXPERT CONTABIL

Sunt multumit, si voi recomanda si altor persoane.

viorel pascariu
PROPAS AUTO STIL S.R.L.

Multumesc, e super!

RADU MUNTEANU
IRICRIS CONSTRUCT S.R.L.

Foarte bună părerea mea despre programul vostru Oblio. Funcționează perfect din toate punctele de vedere. 5* cu plus.
L-am recomandat deja la prieteni și deja îl folosesc și ei.
Cu stima:
Ilca Ovidiu.

Ovidiu ILCA
ILCA OVIDIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

Bună ziua ,sunt multumită de Oblio îmi place, îl recomand și altora, vă multumesc.

Ana Ioana Niculai
BISTRITA PARDOSELI SRL

Prompta, interactiva si interesanta !

Paul Lia
FIRE CONTROL TEAM S.R.L.

Super friendly !
Ușor de utilizat și te duce acolo unde ai nevoie.
Asistenta de nota 10 +!
Mulțumesc pentru sfaturi și voi fi cu sigurnata partenerul vostru.

Cristian Ionescu
DEI CONSULTING S.R.L.

Mi se pare foarte Ok !
Ușor de folosit!

Angela Barbu
BARBU I. ANGELA-FLORENTINA - CABINET MEDICAL MEDICINĂ DE FAMILIE

In regula. Exact ce ai nevoie. Mersi, Oblio !!!

Cornel Filip
FELIPE GROUP S.R.L.

Cred ca este cel mai bun raport preț calitate și ușor de folosit . V-am și recomandat deja !
UTIL INSTAL CONSTRUCT S.R.L

Adrian Cristian Prunau
UTIL INSTAL CONSTRUCT S.R.L.

Extraordinar!

ADELINA SPANU
REVERIA LOGISTIC SRL

Un program intuitiv, ușor de folosit chiar și de către un începător.

Delia Rednic
REDNIC DELIA-DOINIŢA - TRADUCATOR SI INTERPRET

Buna!
Mi se pare usor si rapid.Il voi recomanda prietenilor.

ROXANA BURSUC
BURSUC ROXANA-ELENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

As recomanda Oblio, tuturor. Intuitiv, practic, cu un serviciu suport de invidiat! Echipa profesionista si prietenoasa.
Felicitari
Vlad

VLADUT FUCIU
FUCIU VLĂDUŢ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

Este un program ok..foarte usor de lucrat cu el ...super..merita recomandat.

Lucian Tabarcea
TAB GLOBAL SECURITY S.R.L.

Foarte ușor de folosit și foarte util. O interfata prietenoasă.

Roxana Mihai
MIHAI ROXANA-MIHAELA - CABINET DE AVOCAT

OBLIO este un program bun.Da, l-am recomandat prietenilor.

VICENTIU DENES
DOTAPAN S.R.L.

Multumesc!
Sunteti de nota 10!
Foarte usor de folosit!

Cristina Boga
VICTORS RESTAURANT & BAR SRL

Bună ziua, mulțumesc pentru că îmi faceți viața mai ușoară!

Tiplea Adrian
TERRA FLEURS GRUP SRL

Usor de folosit, interfata intuitiva

Oliviu Marian
ASOCIATIA REACTOR 10/90

Este ok,o sa l testez mai mult dar este f. prietenos

Liviu Costache
CITY GROUP INVEST SRL

Eu îl folosesc ca program de facturare și de raportare lunara către contabilitate (are, bineînțeles mult mai multe aplicații de utilizare).
Foarte intuitiv și ușor de utilizat.
Am beneficiat de un an gratuit de utilizare (unde mai găsești o asemenea perioada de demo?) și la scadență nu am ezitat în a deveni abonat.
Îl recomand cu încredere.
Călin Todor (Sunny Border)

Todor Calin
SUNNY BORDER S.R.L.

Sunt foarte multumita.O sa continuam colaborarea.

Verona Stefoni
PERSONAL REVCOM SRL

Da este >Dati Cezarului ce este al Cezarului

GHEORGHE MATEI
MATEI SERVPREST SRL

Buna ziua.
Este interesant destul de usor de folosit si cred ca dupa ce iti introduci baza de clienti este chiar usor sa emiti documente.
As sugera doar ca la chitanta sa existe aliniat nou incepand cu Suma de ...pentru a fi mai vizibila. Valoarea sumei este bolduita pentru vizibilitate, dar as prefera sa fie cu aliniat.
Vom testa in curand si alte facilitati ale programului si aici ma refer la cele de gestiune.
Multumim pentru folosirea gratuita a programului pentru un an de zile.

Alexandra Theodora Gheorghiu
CATHARSIS HEALTH & SAFETY SRL

Buna ziua,
Programul de facturare este foarte bine organizat si util. Am recomandat acest program pentru doua societatii si au inceput sa il utilizeze.

ALEXANDRU RUSIANU
ALEX RUS INTERNAŢIONAL S.R.L.

Un program ușor de utilizat,foarte ok.
Cu siguranță l-aș recomanda.Deja l-am recomandat, iar o societate sunt sigura că îl utilizează.

Stela Lionte
STEREOCAD STUDIO S.R.L.

Buna ziua!
Un program foarte bun, usor de lucrat cu el si foarte util pe care l-as recomanda cu incredere!
Multumesc mult!

Marilena Lupu
KAIMYK INVESTMENTS S.R.L.

Buna ziua.
Mi s-a parut facila utilizarea, chiar intuitiva!
Multumim pentru ca aveti un program atat de simplu si usor de folosit! Chiar e foarte ok!
Cu respect,
Corina

Corina Iuliana Contis
VEST COR IMOB S.R.L.

Multumesc frumos pentru promptitudine si seriozitate!

Daniel Pop
DREAM LIGHT VISUALS SRL-D

Simplu si intuitiv. Il recomand cu incredere.

- -
ELECTROPROIECT ADA SRL

BUNA ZIUA, M-A FASCINAT...........E PERFECT.
O ZI MINUNATA.
ATI CASTIGAT UN CLIENT!

FELICIA NICULAE
POWER & PRIDE CONCEPT S.R.L.

Super simplu si usor de utilizat!

Ildiko Fodor
FODOR CONTEXP S.R.L.

E prima data cand folosesc acest tip de serviciu. Este destul de intuitiv si simplu de folosit. Da, l-as recomanda prietenilor.

IULIANA CHILOM
CHILOM IULIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

Un program minunat, foarte util, multumesc.

- -
SOCIETATE COOPERATIVA CONSUMCOOP FLAMURA LUGOJ

Sunt foarte multumit de Oblio.
Cu siguranta il voi recomanda la prieteni.
Mult succes in continuare !

FLORIN DANUT ILIE
ILIE M FLORIN DANUT II

Suntem multumiti si l-am recomanda prietenilor.

Antonius Barbul
METAMBIENT ENERGY S.R.L.

Într-un cuvânt, MINUNAT!

DENIS ERMOLAEV
IRIDEN SHOPPING S.R.L.

Excelent serviciu.
Va multumesc!

Gabriel Cristache
PRO TURISM LOCAL S.R.L.

E ok. Intuitiv, ușor de lucrat chiar fiind cineva începator.
Da, l-aș recomanda.

cosmin bud
BUD I COSMIN IOAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

Buna,
Sunt foarte multumit de Oblio. Ca antreprenor pretuiesc mult timpul iar aplicatia voastra a reusit sa imi usureze munca de facturare si urmarirea incasarilor, datoriilor etc. Este o aplicatie foarte intuitiva. Tineti-o tot asa. Numai bine!

Ungureanu Razvan
ARC GEOSOIL S.R.L.

Noul Oblio - intuitiv , usor de utilizat.
Da , recomand

Cristinel Trifan Lefter
TRIFEXIM SPEDITION S.R.L.

Super ok.
Mulțumesc, o zi bună!

Rosca Liliana
DOLI SYSTEM S.R.L.

Chiar e ok !
Ne- am pliat foarte bine pe acest program.

CRISTIAN PANAITE
PACO CONSTRUCT GROUP SRL

Program bun;
Da, il voi recomanda;
Sugestie: integrati-l si cu operatori de plati!
Suport call center: foarte bun;

Multumesc,

Furtuna Liviu
LIV PROFESSIONAL ONE SRL

Bun, chiar este bun.

Blore Andrei
HOLIDAY STATIC CARAVANS S.R.L.

Da, l-as recomanda. Este un soft foarte util si intuitiv. Multumim pentru munca depusa!

- -
GLADIATOR PARTENERS SRL

PRIMA DATA CAND EMIT FACTURA ONLINE. EXCELENT

GEORGE TASENTE
SMART VALUATION S.R.L.

Buna ziua
Pana in prezent am avut o colaborare exceptionala.
Am recomandat si altor prieteni programul vostru.

Sorin Kelemen
KELSOR PLASTICONF S.R.L.

Este ok. Sper sa devin clientul dvs.. pe termen lung.
Cu siguranta l-as recomanda.
Multumesc.

MIHAIL GABRIEL ANGHEL
COREXIM TRADE S.R.L.

Excelent! Foarte simplu de utilizat. Suportul este bine pegatit. Incredibil de ieftin...

Banculescu Bogdan
BĂNCULESCU BOGDAN-ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

E super! Usor de utilizat. Abia astept sa-l pun la treaba!

Florin Vlad
VLAD G. ANCA - BIROU DE MEDIATOR

Super, deocamdată sper sa ma descurc sunt la început

Dan Draghicescu
DRAGHICESCU SOUND EVENT PRODUCTION SRL

Interfata usor de folosit, doamna de la suport foarte draguta

Mihai Constantin
CM LARIN TRANSPORT S.R.L.

Accesibil și ușor de utilizat

COSMIN ȚEPEȘ
ASOCIATIA CLUB SPORTIV ACADEMIA DE JUDO TIMISOARA

Un program usor de utilizat. Da voi recomnda acest produs.

ELENA ACSINTE
OFFICE ELEACS SRL

Este un program foarte bun, usor de folosit si mai ales util.

SORIN BONTIDEAN
Autoservice Tools SRL

Categoric l-as recomanda. Mi-a usurat foarte mult munca, in conditiile in care inainte foloseam facturi tipizate si le completam de mana.
Cu Oblio este foarte simplu.
Va multumesc!

Radu Ruscan
ANTRA PROD. S.R.L.

Imi usureaza foarte mult generarea facturilor. Este ok. Am incercat si alte programe de facturare dar Oblio mi se pare cel mai potrivit pt. mine.

Marius George Niculcescu
SC ROBY SELECT FRUCT S.R.L.

Pe mine, Oblio Stocuri m-a salvat de o gramda de probleme. Dat fiind faptul ca activitatea de baza este de productie, am reusit sa tin din scurt stocurile, intrarile de materii prime si subansambluri. Inainte era un haos total, trimiteam comenzi fara sa stiu daca mai exista stoc, de exemplu. Un serviciu excelent, cu un pret mai mult decat decent.

Mihai Rainer
AUTOMATROM S.R.L.

Buna ziua! E ok!

Lidia Enache
BLUE DIAMOND GENERATION SRL

Super platforma, pret, calitate!

MIHAI COCARGEANU
MCM HAPPY S.R.L.

Este un program foarte util. Deja v-am recomandat catorva societati.
Va multumesc.

IOANA DUMITRASCU
TRY-ENERGY PROJECT SRL

Buna !
Am descoperit Oblio cu o intrebare adresata in grupul Woocommerce Romania. Mi s-a recomandat Oblio ca rezolvare a problemei ridicate.
L-am instalat si probat....Sunt uimit si incantat !!!!
Chiar sunt incantat.....
Felicitari pt ce ati realizat !!!
Va voi recomanda cu placere !!!

dorel petru iuga
AGRIECO LIVESTOCK S.R.L.

Buna ziua !
Lucrez foarte bine cu programul.
Multumesc mult !

Aida Iacob
AIDA LUXURY SRL

E foarte usor de folosit.

Pavel Gurau
AUGURI MOB S.R.L.

Buna ziua, imi place programul. O sa-l recomand. Multumesc.

MARIANA VIOLETA MOLDOVAN
-

Sunt foarte multumit il folosesc de 1 an si l-am mai recomandat la clienti nostri care il si folosesc deja.
Recomand

- George
G&G CASE DE MARCAT SOFT S.R.L.

Prietenos. Usor de utilizat. Mulumesc!

Mihaela Amariei
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA AMARIEI MIHAELA

Sunt super multumit! Felicitari

Constantinescu Maican Isabella Anne Marie
AVITEL CONTRACTING S.R.L.

Oblio este usor de folosit de aceea am ales sa fac plata proformei catre dumneavoastra chiar daca nu am folosit programul numai o saptamana, nu am inteles unde este acel 1an gratuit . Da l-as recomanda si prietenilor.

NICUSOR ROMITAN
METAROM SERVICE SRL

Foarte tare.
Mulțumesc.

Gicunel Eremia
EREMIA GICUNEL- EXPERT CONTABIL

Buna! Mi s-a parut usor, asta si datorita suportului primit din partea colegei dvs. care a avut rabdare sa ma initieze ;). Va multumesc!
Da, cu siguranta am sa-l recomand ;)

ALINA MIRA MEZEI
ALERO HAPPY HOME S.R.L.

Recomand cu încredere. Totul la standard superior. Multumesc!

CRISTINEL METEA
METCOMP UNIREA SRL

Sunt foarte multumit.
L-as recomanda cu incredere.

Lucian Simion
INTERLAND PRIMEX S.R.L.

Este foarte k,sunteti tari.
Da il recomand

Arthur Dan Profir
ELFIX FIXING S.R.L.

Ușor si practic de folosit.

Adrian Gheorghita Mutu
MUTU SRL

Cred ca este cel mai bun raport preț calitate și ușor de folosit . V-am și recomandat deja ! Va mulțumesc!

Marius Cătălin Sandu
CONINSTAL 98 S.R.L.

Sunt foarte multumit de Oblio! Este foarte bine structurat, este intuitiv si usor de folosit. Sigur o sa va recomand!

Iulian -
ESCO TRANSILVANIA SRL

Foarte bun calitate pret. Da, recomand si altora.

Valentin Gheorghe
STRONGPANEL KIT SRL

Un program intuitiv, usor de folosit.

Paolo George Moraru
MONTFIX S.R.L.

Exceptional de confortabil.
Multumesc, zi buna

Ecaterina Alecu
KIKOMY TEX S.R.L.

Este foarte usor si rapid de folosit.
Cu siguranta il voi recomanda.
Multumesc!

Cristina Ene
NEW DOUBLE CC SRL

Foarte usor de folosit, perfect pentru facturare.

Andreea Cristina Șerban
SILVER SFINX S.R.L.

Pentru prima factura e foarte ok. Am sa incerc cu cateva sa vedem si rapoartele.
Multumim!

Adrian Adrian
YOTIS S.R.L.

Cred ca e cel mai bun program de facturi! Da!

Madalina Dediu
SALVOSID SA

Foarte util, cu siguranta o sa il recomand.

Catalin Raul Ille
BEST LORTA SOLUTIONS S.R.L.

Arată foarte bine!

Ionel Popa
ZUGRADEC S.R.L.

Imi place, mi se pare intuitiv.
Da, l-as recomnda cu placere, chiar am sa o fac.
Va multumesc.

Teodora Mustatea

teodora mustatea
MUSTĂŢEA SIMIAN TEODORA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

Sigur il voi recomnda, este facil, intuitiv si rezolva major problemele ce apar in folosirea facturilor clasice

Calbureanu Madalina
KLB EXPERT S.R.L.

Foarte ușor de folosit și intuitiv. Da.

andreea fodor
Cabinet de avocat Andreea Dana Fodor

Simplu, eficient si super ok

dorinel musuroi
MUŞUROI DORINEL MIREL PFA

Da, chiar este ok. L-as recomanda fara ezitare.

Petricu Danut
RADFABYPET S.R.L.

Pentru prima utilizare foarte incantat!!!
As recomanda mai departe...

Zeljko Adzic
LINK MEDIA RECORDS & PUBLISHING SRL

Simplu, util, practic, elegant - aceasta este concluzia dupa prima factura emisa. As recomanda companiilor de dimensiuni mici si medii, in special prestatorilor de servicii.

Eduard Sahaghian
EXCELLANDIA S.R.L.

Imi place foarte mult, imi usureaza munca. Da, l-as recomanda prietenilor.

ANCA MOLNAR
ANCA MOLNAR SCHOOL S.R.L.

Este foarte usor de folosit. Sigur il voi recomanda.

Gabriel Ionel Ghenea
INFRANORD EST CONSTRUCT SRL

Mi se pare simplu si clar si ”cochet”. Are un design clar insa si frumos. Abia asteptam sa lucram cu el.

Mihail Ciprian Fraico
AUTOEDUCAT S.R.L.

Ca un joc, iti vine sa faci facturi toate ziua, ideea e sa le si plateasca cineva.
Binenteles. Multumesc!

Pavel Vaida
SATCAD S.R.L.

Multumim frumos. Este foarte facil . Recomandam cu drag.

Florin Florea
CENTRUL DE PREGATIRE SI PERFECTIONARE RED CAR S.R.L.

Cu siguranță o să-l recomand.

Danut Iordan
IORDAN 777 SRL

Foarte usor de folosit si de gestionat. Clar iti usureaza munca :)
Da, cu siguranta il voi recomanda prietenilor.

- -
PERFECT OPTION S.R.L.

Pentru un nespecialist ca mine, a fost foarte simplu. Sunteti o echipa frumoasa, care stie ce vrea, care poate sa comunice si nu sunteti agresivi in ceea ce doriti sa promovati. Continuati asa. Felicitari.

- -
RENAȘTEREA ARDELEANĂ SRL

Va multumesc frumos pentru promptitudine, serviciul este perfect pentru mine si cu siguranta o sa il recomand si altora.

Bogdan Pisartoiu
AZ STAR SPEDITION S.R.L.

Super tare si usor de lucrat. Am recomandat acest program multor cunostinte.

florica matea
DM CONDOMINIU CLEAN SOR S.R.L.

La cat stiu de putin sa lucrez cu calculatorul, este ok, chiar simplu. As recomanda cu caldura si altor persoane.

Dan Matea
PROOPTIM MID 2006 S.R.L.

Foarte usor de utilizat. Felicitari!

Srl Meding
MEDING S.R.L.

Pentru inceput e ok. Sper sa ma obisnuiesc să-l folosesc la maxim .

Siretean Florin
MONTAJPRESTAF srl

Imi place programul de facturare , după ce îl voi folosi, o sa-l recomand si prietenilor!

- -
DENIMAR ECOFARM SRL

E ok, o sa incepem sa-l folosim. Da, o sa-l recomandam si prietenilor.
Multumim!

Daniela Man
SC MID INVESTMENT LOGISTIC&DISTRIBUTION SRL

Este un program care vine in ajutorul fiecaruia, usurandu-i munca cu privire la emiterea facturilor.
Va multumesc.

Alina Licu
G&A SAFETY WORK SRL

Intr-adevar este foarte usor de folosit si foarte practic.

Mihaela Solomon
SKYCONSULT SOLUTIONS S.R.L.

Noul Oblio mi se pare eficient... Foarte tare, da, l-as recomanda prietenilor. Felicitari echipei!

- -
CHIREA VASILICA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

Oblio este o varianta usoara de a emite facturi. Recomandat tuturor.
Succes in continuare si o buna colaborare.

Sergiu Dubei
ASI SERGIU TRANS SRL

Mi se pare excelent!
Cu siguranta l-as recomanda.

Stefan Grigorescu
CAMPION REBOST CONSULT SRL

Super !

Mihail Mirsu
MM ACCOUNT CONSULTING SRL

Este foarte fain si usor de utilizat. Asta este ce pot zice dupa prima factura :)

Andreea Caragheorgheopol
SKETCH A DREAM S.R.L.

Este foarte bun!

Cosmin Banica
C.M.C. INTERGROUP SRL

Este foarte util. L-as recomanda prietenilor.

Multumim mult. O zi buna !

Tiberiu Bediu
PLASTINVEST 95 SRL

Elegant si frumos !!!

Lajos Marton
TAPERKI SRL

Programul mi se pare super usor, ceea ce am vazut pana acum si cu siguranta il recomand prietenilor.

Maria Stoica
PETROMAR IMPORT-EXPORT SRL

Este simplu si OK !

Stefan Enache
MADESY EXPERT S.R.L.

Programul mi se pare excelent, foarte ”prietenos” și ușor de utilizat... L-aș recomanda cu siguranță.

Radu Bocaniciu
SUPERIOR CONSULTING srl

Intr-adevar, este simplu de facturat.

Mija Florin
SYMBIO FARM COM S.R.L.

Mi se pare foarte ok. Are toate functiile de care avem nevoie la un pret corect.
L-am recomanda la prieteni cu siguranta!
Multumim!

CIPRIAN CALUGARITA
SC ULTRATEK SRL

Este simplu si usor de folosit. Il recomand cu drag. Va multumesc.

MIHAELA IVANESCU
IVĂNESCU ASIG S.R.L.

Super rapid si usor. Da, l-as recomanda.

CONSTANTIN PADURARU
BGC INSTAL SRL

Am testat 4-5 programe. Asta e cel mai fain. Foarte frumos, clar, complet...

Alexandru Hutu
BARBERA IMPORT SRL

Super, rapid si usor.
Da, il recomand.

IZABELA ENE
SMART CONVERT S.R.L.

Este foarte ok, l-am accesat la recomandarea unui prieten si cu siguranta o sa-l recomand si la alte persoane.

PETRU NICOLA
NIC EVAL-INVEST 2018 S.R.L.

La prima vedere sunt multumit... vedem pe parcurs!
Numai de bine!

LEVENTE BANDI
RO-ERBNET SRL

Bravo!!
Fantastic ! Simplu ! Chiar si pentru cine nu are experienta! Serviciul de asistență funcționează și te îndruma eficient.

Ioan Giosan
NOVARESE INFISSI S.R.L.

Este un program ok si usureaza mult munca de facturare si monitorizare facturi.

Nanu Doru
NARTEX 2008 S.R.L.

Mi se pare rapid, eficient si util. Va multumesc.

Endre Kiraly
ENDRE SI FIUL S.R.L.

Foarte simplu de folosit, dar cu funcții complexe.

Gabriel Miron
MARKETING ON-LINE AND BUSINESS ADVANCED COMMUNICATION-M.O.B.A.C. S.R.L.

Mie mi se pare extraordinar de bun programul si usor de folosit.

florica matea
DM CONDOMINIU CLEAN SOR S.R.L.

Deocamdata sunt incantat, pare cea mai potrivita aplicatie de facturare online pe care am identificat-o. Sper doar sa mentineti directia. Spor!

Marian Stoica
ASOCIATIA PENTRU PROTECTIA ALBINELOR SI POLENIZATORILOR SALBATICI

Felicitari, un program complet.

gelu gelu plescan
UNDPLUS SRL

Mi se pare simplu si usor de folosit.
Multumesc.

BEATRIX MARIA KASA BAUMLI
AUTOBUNT S.R.L.

Programul de facturare este usor de utilizat si accesibil. Ofera tot ce este nevoie. Va mutumesc.

CLEMENT MOCANU
CASA DIN PĂDURE SRL

Excelent!
Usor de folosit si cu posibilitati de editare, in caz de greseli, ceea ce e foarte important.

AURELIA CRENGUTA SEBES DOINITA
DEGAUS DESIGN SRL

Programul este complex si ofera toate informatiile necesare atat clientilor cat si emitentilor.

VICTORIA RUSE
VALAHOSEN IMPEX SRL

Ok, usor de folosit. Multumesc.

ADRIAN ALEXANDRU HARAPU
TRIFID NEBULA S.R.L.

O platforma usoara. O interfata placuta. Accesibil oricarei persoane. Poate fi foarte usor de accesat si cel mai important ca pot fi exportate.

Doina Nicu
LEADER HUMAN RESOURCES SRL

A fost simplu. Multumesc.

Lucia-Monica Toth
STOLO COM S.R.L.

Programul este usor de folosit si sper sa-l folosesc cu succes.

O zi frumoasa !

VALERIA MUNTEANU
AZALEE EXPERT AUDIT S.R.L.

Cred ca e un program care ajuta enorm, mai ales pentru cei cu niveluri ridicate de anxietate de contabilitate :))
Va multumesc!

Anton Zaharie Raluca
ACADEMIA DE TERAPIE IMAGO ROMANIA

Foarte facil. Util. Eu emit foarte putine facturi pe luna. Lucrez productie tamplarie lemn.

Mariana Negrutiu
SARRGANIS ING S.R.L.

Mi se pare foarte simplu.

Xenia Dobre
CODIS SRL

Foarte usor de lucrat cu el.
O mica remarca: daca s-ar putea aloca mai mult spatiu pentru Denumire produs/serviciu la mine cel putin sunt situatii cand trebuie mai mult spatiu in rest e foarte OK.

Marin Badea
BADEA M & SVI S.R.L.

Imi place mult!

Noemi Rotaru
ROTARU NOEMI RADUCA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

Programul este usor de folosit si cred ca este bun pentru societati cu multi clienti, sa poata gestiona activitatea.

MARGARETA MURESAN
AS CONT S.R.L.

Sunt foarte multumita, doamna care m-a contactat a fost foarte buna.

Cornelia Golea
BIOANALIZA C. GOLEA S.R.L.

Este super, imi place foarte mult.

Berbecar Gineta
KAPADOKIA SRL

Oblio este un program extrem de usor si de util!
Multumiri!

Simion Asandi
ASANDI SIMION PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

Foarte bun, multumita.

corina sas
CONTA ADAMCO & STEFAN S.R.L.

Va felicit! Am folosit si alte soft-uri online dar, sincer, acesta are "altceva ". Atractiv ca prezentare, simplu in functionalitate, complex in prezentarea/raportarea activitatii. Succes in continuare!

Cristian Ovanisof
OVA WORK&HR SERVICES S.R.L.

Da, e usor si foarte util, imi place.

corina cicortas
AMECTRA SRL

Foarte multumita ! Simplu, usor, rapid!

Marianna Novac
Asociatia SCOLAKRON

Foarte usor de utilizat si rapid. Am o parere buna despre program. Multumesc.

Simona Zbughin
PAMPIR INTERNATIONAL SRL

Super ok !!!

Valentin Silion
PLACO ANDRES SRL

Putin diferit fata de ceea ce foloseam inainte dar mai simplu.

SUZANA RAMONA ACHIM
EMBROIDERY RAMONA SRL

Wow! Super profi! Nota 10! Usor de intuit pasii!

Gas Control
GAS CONTROL S.R.L.

Sunt multumit. Imi place dar, din pacate, pana am invatat sa-l folosesc am deschis, din greseala 2 conturi. Nu stiu cum sa le unesc ca sa am o evidenta comuna a facturilor emise. Cred ca o sa ma abonez la aceasta aplicatie, mi-e utila.

DOREL NICOLAE SEVESTREAN
SEVE QUICK CONSULTING S.R.L.

Pare usor si intuitiv !

MARIA IANIS
MARISOFT CONTI NET SRL

Chiar e super usor si interfata foarte utila. Am fost incantata de programul dumneavoastra. Am sa il folosesc pe viitor.

HARITON STINGA
NEW HAR DESIGN SRL

Foarte, util, facil și usor de manevrat, utilizat.
Va multumesc!

-Nastase -Mihai
MENA IDEAL TRANS S.R.L.

Simplu si eficient.

NICULAE CRISTACHE
TELECOM S.R.L.

Da, este usor si poate fi accesat si de pe telefon. Acesta este marele avantaj.

IULIA LAVINIA STINGA
VICTORIA BAUSPAR SRL

Este un sistem nou, civilizat si tine pasul cu epoca electronica pe care o traim.

LIVIU VALENTIN MIHAILESCU
MIHAILESCU LIVIU-VALENTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

Noul Oblio este foarte usor de utilizat.
Multumesc.

CHARALAMPOUS CHARALAMPOS
GEOHARAL IMPEX SRL

Ok, simplu si eficient.

Paul - Cristian Toderica
TOD CAR HALUS S.R.L.

Foarte comod si estetic.

FLAVIU BOROTA
IMAG - TOTAL - TEC SRL

Foarte practic. Multumesc!

ALEXE MARIAN ANDREI
TEDY TRANS S.R.L.

Excelent.

CAMELIA OZUN
ACTIV POST MED SRL

Simplu de utilizat si usor accesibil!

Tincuta Iuruc
CABINET AVOCATURĂ IURUC M. SULTANA-TINCUŢA

Foarte ok.

adrian demian
ADIDEM GARDENER S.R.L.

Foarte practic.

Alexandru Boros
ASIZA BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

Mulțumesc de ajutor. Pe o scara de 1 la 10 aveți de la mine maximum.

GEORGE LUPU
GEDA COM 2000 S.R.L.

Este foarte usor de folosit.

Elena Alexandrescu
EXCEL CONTEX SRL

De mare ajutor ! Va multumesc !

Cernat Cornelia
CESI PLAST SRL

Se pare ca merge bine, sa vedem ce spun si sefii mei.

DORIN TERCIU
QUICK NET S.R.L.

Va multumesc si va doresc succes in continuare .

MIRCEA CORPODEAN
CORPODEAN MIRCEA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

Imi place foarte tare programul.

NICOLETA VLAD
MARIAN NICOL PERFECT S.R.L.

Foarte bun, multumesc, il voi recomanda si clientilor mei !

RODICA RUSU
EURO CONTEXPERT CONSULTING S.R.L.

Simplu si usor de folosit!

Andreea Maria Moldovan
HOME RENT PROVIDER SRL

Este super ok, se lucreaza simplu si eficient.
Multumesc Oblio.

Mihail Draguteanu
SOWTH WEST SERVICE SRL

Foarte ok si va multumim.

cosmin gabriel sica
SICA COSMIN-GABRIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

Multumim pentru ca existati si creati lucruri frumoase!

VICTOR IONEL ISTRATE
CUNKA IMPEX SRL

Este simplu.

Florin Stiglet
EUREKA-COS SERVICE S.R.L.

Un program usor si super ok.

NATALIA ADRIANA MURESAN
EPIC SERV S.R.L.

Este un program conversational.

Marius Iorga
DATANET S.R.L.

Practic, usor si bun.

Alpar Nagy
TOP-PRO-NA S.R.L.

Buna Oblio !
Esti foarte bun. Deja te folosesc pentru 2 firme!

Octavian Costescu
WORKSERVICE MANAGEMENT SRL

Este extrem de usor de utilizat si foarte bine structurat.

MARIANA ANGELICA APETREI
EURO SERVICE CAFE SRL

Imi place. E usor de folosit.
Si ma bucur ca pot emite facturi pentru mai multe societati.

Georgia Ciobanescu
GRUPUL MEDICAL COJOCARU S.R.L.

Este ok si foarte usor de utilizat!

Severina Feder
INTERNATIONAL FINANCE EXPERT SRL

Simplu si util.

ANDREI BERECHET
BRIC ACA CONSTRUCT S.R.L.

Da, este un produs modern, eficient, interesant.

DOINA COLDEA
H BIT SOFT SRL

Simpatic :)

Simona Golebiewski
GOLEBIEWSKI SIMONA-FLORINA-INTERPRET/TRADUCATOR

Multumesc mult!
Mi se pare un mod foarte util si practic de lucru si sunt convins ca imi va usura mult activitatea.
Va multumesc !

IONEL IORDACHE
TOTAL SAFETY S.R.L.

Excelent.

OANA MADALINA VECHIU
JOLBIZ CONSULTING S.R.L.

Foarte simplu. Felicitari ! Multumim.

VICTOR PETCU
VICTOR & COMPANY AGENT DE ASIGURARE SRL

Super usor si intuitiv de moment.
O sa mai relatez.
Multumesc.

NICOLAE IULIAN DUMITRU
MADDY & NIXT TAXI SRL

Este exact ce aveam nevoie! Am mai cautat programele pentru facturare dar aveau unele inconveniente. Imi place ca este online si ca pot verifica sau emite o factura de oriunde de pe telefon.

RADU CRISTIAN BERES
BRS AUDIT CONTAB SRL

Foarte util si usor de folosit, cu un design simplu si placut.

ALINA SILVIA CRISTEA
CASADMIN IMOB SRL

Sistemul de facturare este perfect.

AUREL NEAMT
RENATAL CLEAN TEHNIC S.R.L.